header siste

Vær og sjø >>

Priser

Man kan betale både med VIPPS og GoMarina hos oss:
Foreningens kontonummer: 4516.16.74242
VIPPS nummer # 552903

Priser

Kortidsleie under 2 timer Gratis
Alle størrelser 2-6 timer 75 kr
12-30 fot 24 timer 150 kr
30-40 fot 24 timer 200 kr
Over 40 fot 24 timer 300 kr
Tilgang til klubbhus 60 kr
Utsett/oppsett 50 kr

Hva skjer på Dønna?